Nasze oficjalne dokumenty

To są nasze legitymacje! Nie posługujemy się innymi:

Idąc od lewego górnego rogu:

  1. Legitymacja działaczy Komitetu Równości MCTeam
  2. Legitymacja Harbeginera, Harbeginera Głównego, Kapitana Głownego, Sekretarza Generalnego, Inżyniera Głównego i Wicemarszałka
  3. Legitymacja Przewodniczącego oddziału, Podkapitana, Kapitana, Instpektora, Szefa Komisji i Nadinspektora MCTeam
  4. Legitymacja Lidera MCTeam’u
  5. Legitymacja Marszałka MCTeam’u
  6. Legitymacja Montera i Inżyniera
  7. Legitymacja Komisarza i Oficera MCTeam
  8. Legitymacja Pomocnika i Kontrolera
  9. Legitymacja Szefa ochrony oddziału

To jest previza, osoby nie będące członkami MCTeam nie mogą bez niej wejść na prywatny teren organizacji czy nawet przebywać krótkiej chwili w pomieszczeniu, w którym odbywa się spotkanie MCTeam’u. Wszystko ze względu na bezpieczeństwo i utajnienie projektów:

Skip to content