Stanowiska

Tutaj są wszystkie stanowiska istniejące w MCTeam wraz z ich opisami!

Pomocnik

Nowo przyjęty członek MCTeam’u. Bez doświadczenia i ukończonych projektów. Jego zadaniem jest pomoc przy ukończeniu projektów oddziału, do którego jest zapisany.

Starszy pomocnik

Brał udział w przynajmniej jednym projekcie. Wspiera niższych stopniem i zajmuje się budową projektów oddziału.

Kontroler

Sprawdza czy projekt jest zrobiony zgodnie z normami obowiązującymi w MCTeam’ie, czy zachowane są wszystkie zasady bezpieczeństwa, i czy ktoś może pracować przy projekcie. Bez jego zgody nie można uruchomić nowo stworzonego projektu.

Monter

Zajmuje się składaniem elementów zrobionych przez pomocników w cały projekt. Obsługuje wszelkie maszyny dostępne w siedzibach MCTeam. Ma uprawnienia przynosić swoje narzędzia lub używać do budowy projektu swoich prywatnych części. Uczestniczy w projektach oddziału i w między oddziałowych.

Komisarz

Dba o bezpieczeństwo i porządek. Do niego można składać wszystkie prośby i skargi związane z oddziałem lub członkami oddziału. Może uczestniczyć przy budowie projektu lub w razie zagrożenia – zatrzymać jego produkcję.

Starszy monter

Zajmuje się głownie projektami między oddziałowymi. Posiada takie same uprawnienia jak monter z tym, że właśnie w projektach między oddziałowych.

Inżynier MCTeam

Zajmuje się wymyślaniem pomysłów na nowe projekty, tworzeniem szkiców, projektowaniem i dokładnym opisem oraz dokumentacją. Jest odpowiedzialny za rozpoczęte projekty.

Przewodniczący oddziału

Zarządza oddziałem odciążając od obowiązków kapitana. Do niego można zgłaszać wszelkie skargi i prośby związane z danym oddziałem, które wymagają dużych nakładów finansowych lub wielu osób. Wydaje polecenia członkom danego oddziału. Współpracuje bezpośrednio z kapitanem.

 

Podkapitan

Zastępuje kapitana w przypadku jego nieobecności. Wtedy otrzymuje również wszystkie uprawnienia kapitana, oprócz możliwości zmiany regulaminu oddziału.

Kapitan

Zarządza całym oddziałem. Jest założycielem danego oddziału – bezpośrednio współpracuje z opiekunem oddziału (nauczycielem) oraz sekretarzem generalnym i harbeginerami. Ma możliwość napisania regulaminu danego oddziału oraz przyjmowania i odrzucania wniosków o przyjęcie.

Inspektor MCTeamu

Sprawdza czy wszystkie oddziały MCTeam’u działają zgodnie z zasadami, czy projekty są wykonywane zgodnie z wytycznymi kontrolerów. Rozpatruje skargi, ma możliwość zamknięcia oddziału lub wyrzucenia jakiegokolwiek członka oddziału. Może wchodzić po okazaniu legitymacji do wszystkich oddziałów i przeglądać dokumentację wszystkiech projektów.

Nadinspektor MCTeamu

Ma możliwość wejścia do każdego oddziału i czytania wszystkich dokumentów oprócz tych oznaczonych jako LL. Jego wizyta nie musi być zapowiedziana. Nie musi zgłaszać nikomu wizyty, nawet dowództwu. Ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi do wszystkiego robionego przez MCTeam.

Dowództwo:

Inżynier Główny

Przemysław Kowalczyk

Zatwierdza wszystkie projekty i pomysły nadsyłane przez inżynierów. Może uczestniczyć w każdym projekcie. Posiada również uprawnienia do modyfikacji planów MCTeam’u oraz ogólnie zasad wytwarzania projektów.

Kapitan Główny

Bartek Celak

Zarządza kapitanami. Posiada uprawnienia do odrzucania i przyjmowania wniosków o utworzenie oddziału oraz zmianę kapitana danego oddziału. Współpracuje bezpośrednio z Liderem.

Sekretarz Generalny

Justyna Kwak

Zajmuje się ogłaszaniem komunikatów oraz przechowywaniem i analizowaniem dokumentacji. Posiada uprawnienia kapitana głównego. Podczas spotkań dowództwa piszę krótką notatkę o omawianych tematach.

Harbeginer

Maciej Barzyczak

Zarządza oddziałami mechatronicznymi, informatycznymi lub ochrony środowiska. Uczestniczy w projektach międzyoddziałowych, jest wybierany przez lidera. Ma prawo zmieniać regulamin MCTeam’u i zarządzać podległymi mu oddziałami

Harbeginer Główny

Jan Drobny

Rozpoczyna posiedzenia rady dowództwa oraz nim zarządza. Współpracuje bezpośrednio z Marszałkiem i Liderem. Uczestniczy we wszystkich dużych projektach i przemawia na otwarcie wszelkich uroczystości. Może anulować wszelkie polecenia niższych stopniem od niego. Może również wnieść o zmianę harbeginerów, Lidera oraz Marszałka i Wicemarszałka.

Wicemarszałek

Zarządza MCTeam’em kiedy Lider jest nieobecny. Zastępuje Marszałka. Dowodzi radą ds. kryzysowych MCTeam. Jego głównym zadaniem jest wyprowadzenia organizacji z każdego kryzysu czy problemu.

Marszałek MCTeam'u

Dawid Bartyzel

Posiada praktycznie takie same uprawnienia jak Lider. Jest przedstawicielem całej organizacji i wraz z Liderem może zadecydować o jej zamknięciu lub chwilowym wstrzymaniu działań. Może uczestniczyć w każdym projekcie.

Lider MCTeam'u

Jakub Siwiec

Jest głównym dowódcą organizacji. Może zmienić dokładnie wszystko i odwołać wszystkich z pominięciem Marszałka i Dowódcy Generalnego. Jest na równi z Marszałkiem MCTeam i razem z nim zarządza całą organizacją . Może uczestniczyć w każdym projekcie.

Skip to content